Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Installasjon av Buypass Javafri trigges automatisk

Når ny Javafri løsning er på plass i Buypass systemer vil dette bli gjort tilgjengelig for Brukerstedene i Buypass Nett. Brukerstedene vil selv bestemme når dette skal tas i bruk, dvs. at løsningen rulles ut pr Brukersted.

 

Dersom du som Bruker av en identifiserings- eller signeringstjeneste starter innlogging/signering via en nettleser som IKKE lenger støtter Java, eller du har deaktivert Java vil du under prosessen med innlogging/signering automatisk få beskjed om at du må installere nye Javafri løsning.

I de påfølgende sidene er installasjonen på de ulike nettleserne beskrevet steg for steg. Finn frem til den nettleseren du bruker og følg de anvisninger du får.

 

(warning) Dersom Brukerstedet gir støtte til både bruk av Java og Javafri løsning kan du likevel få Javafri løsning ved å installere ny programvare manuelt herfra - du vil senere bruke Javafri løsning i alle nettlesere såfremt Brukerstedet tillater det. Høsten 2015 vil det fortsatt være Brukersteder som fortsatt kun støtter Java, men utrulling av Javafri løsning går for fullt.

 

Dersom du får problemer kan du kontakte Buypass Kundeservice - velg Kundeservice oppe til høyre i dette skjermbildet for å få kontaktskjema.

 

 

Innhold  

       
Buypass AS       t:  22 70 13 00       www.buypass.no  

 

 
 

 

  • No labels