Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.Column
width62%

Denne siden viser informasjon om brukerstedet man er logget inn på. Ved å trykke på knappen "Oppdater opplysningene" så henter Buypass Payment Manager oppdaterte opplysninger om brukerstedet fra Brønnøysundsregisteret.

Fra denne siden kan man også laste ned PDF dokumenter på henholdsvis den signerte brukerstedavtalen og gjeldende avtalevilkår. Bildet under viser hvordan et godkjent brukersted ser ut i Buypass Payment Manger.


Derimot et ikke godkjent brukersted vil få en advarsel om statusen på avtalen samt opplysninger om hvordan man burde gå frem for å få brukerstedet godkjent.

Knappen "Oppdater opplysningene" henter gjeldende adresse fra Enhetsregisteret i Brønnøysund og oppdaterer denne.


Column
width2%


Column
width26%


Div
classright-navigation

Innhold  

Page Tree
root@home
startDepth3

Include Page
INCLIB:_right_navigation_style
INCLIB:_right_navigation_styleColumn
width10%


Section


Column
width62%

Include Page
INCLIB:_bottom_bar
INCLIB:_bottom_bar


Column
width2%


Column
width26%
 


Column
width10%Include Page
INCLIB:_navigation_buttons_style
INCLIB:_navigation_buttons_style
Include Page
INCLIB:doc_center_style
INCLIB:doc_center_style
 
Include Page
INCLIB:_template_style
INCLIB:_template_style