Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Column
width30%

Legg til bruker

Ved registreringen av betalingsbrukerstedet ble det registrert 2 personer med rettighet som administrator. Dersom du trenger å legge til flere brukere, kan du gjøre det slik:


  1. Velg Brukerei venstrekolonnen.
  2. Trykk Ny bruker under listen med alle eksisterende brukere.
  3. Fyll inn skjemaet med fødselsnummer og navn, og velg hvilken rolle den nye brukeren skal ha.
  4. Trykk Lagre.

Info

Merk at alle brukere må ha Idrettens ID eller et Buypass Smartkort for å få logget inn.

Roller

Administrator: Kan endre brukerstedsinformasjon, legge til oppgjørskonti og brukere. Kan administrere oppgjørskonti og behandle betalingsoppdrag.

Operatør: Kan administrere oppgjørskonti og behandle betalingsoppdrag.

Administrere brukere

Ved å trykke på det lille plusstegnet foran navnet i listen med brukere, får du opp flere alternativer til hvordan du kan administrere eksisterende brukere på:

  • Deaktivere en bruker - dersom en person ikke skal ha tilgang til BPM lenger.
  • Endre rollen til en bruker - dersom for eksempel en operatør trenger utvidet tilgang, kan du gi han/henne rettigheter som administrator.

Du kan ikke deaktivere deg selv eller endre din egen rolle.


 Column
width2%


Column
width2%


Column
width26%


Div
classright-navigation

 Innhold


Page Tree
root@home
startDepth3

Include Page
INCLIB:_right_navigation_style
INCLIB:_right_navigation_styleColumn
width10%


Section


Column
width62%

Include Page
INCLIB:_bottom_bar
INCLIB:_bottom_bar


Column
width2%


Column
width26%
 


Column
width10%Include Page
INCLIB:_navigation_buttons_style
INCLIB:_navigation_buttons_style
Include Page
INCLIB:doc_center_style
INCLIB:doc_center_style
 
Include Page
INCLIB:_template_style
INCLIB:_template_style