Løsningsbeskrivelse og brukerguider

Regulert ID og autentisering uten sertifikater

 

ID Nøkler + tillit, for sterk autentisering

Passordfri innlogging, selvbetjening og høy sikkerhet uten sertifikater og klientprogramvare, er essensen i Buypass sin FIDO2-baserte løsning for autentisering. Løsningen vil støtte regulert ID nivå Høy etetr Norsk lovgivning, som også automatisk er støttet ia hele europa gjennom samordnet sertifisering etter eIDAS regulativ.

 

På disse sidene gir vi en oversikt over og beskriver Buypass Fido2 Identity Service som løsning med autentikatorer.

Detaljerte brukerveiledning for både Operatører og Sluttbrukere blir gjort tilgjengelig kun på forespørsel.

 

 

Innhold: