Brukersted? Hvordan komme i gang

Ønsker din organisasjon å teste ut og ta i bruk Buypass Access Solution med ID-Nøkkel?

Bruk kontaktskjema som du finner nederst på denne siden https://www.buypass.no/produkter/autentisering/eidas-godkjent-autentisering-med-fido2

 

Vi vil sammen med deg vurdere konfigurasjon og oppsett av tjenesten basert på behov. Les mer på https://buypassdev.atlassian.net/wiki/spaces/BFIS

 

Vi vil sette opp nødvendige klienter i et TEST-miljø hvor løsningen kan testes ut før vi sammen planlegger overgang til PROD-miljø.

Klienter som gjøres tilgjengelig er:

  1. SCIM med egen LDAP User Store

  2. OIDC authentication client api som organisasjonen integrerer i egne applikasjoner

  3. Web-klienter:

    1. Operator Portal - operatørassistert utstedelse og administrasjon av sluttbrukeres ID-nøkler

    2. User Portal - selvbetjeningsklient for sluttbruker for utstedelse og administrasjon av sine ID-nøkler

  4. Mulighet til å bli satt opp i Buypass ID Brooker Service slik at ID-Nøkler utsted i din organisasjon kan benyttes på ID-Porten og andre offentlige og private tjenester som krever autentisering på nivå høyt

 

Dokumentasjon som samler og gir oversikt over alle detaljer for integrasjonen i din organisasjon vil bli gjort tilgjengelig på eget tilgangskontrollert område her på Buypass dokumentsenter.

Se også på https://buypassdev.atlassian.net/wiki/spaces/BAS/pages/6193391 - Buypass ID-Nøkkel er eID i Buypass Access Solution tjenesten og mange elementer for å bli et BAS-brukersted for utstedelse av Buypass kvalifiserte sertifikater gjelder også for utstedelse av Buypass ID-Nøkkel. Se spesielt beskrivelsen om RA-avtale og RA-instruks.

 

 

Developer documentation

Provisioning using SCIM - documentation is available here: https://buypassdev.atlassian.net/wiki/spaces/DEVSPACE/pages/743735406

Authentication using OIDC - documentation is available here: https://buypassdev.atlassian.net/wiki/spaces/DEVSPACE/pages/672825345