Buypass Payment Manager


Hva er Buypass Payment Manager?

Buypass Payment Manager (også kjent som BPAdmin eller Buypass Admin) er et verktøy for betalingsbrukersteder som gir mulighet til å se alle innbetalinger og trekk av betalingsgebyrer samt gjøre tilbakebetalinger og overføringer.

 

Hvem bruker Buypass Payment Manager?

Buypass Payment Manager benyttes av bedrifter, organisasjoner, idrettslag og foreninger som har et organisasjonsnummer og som har signert en brukerstedsavtale med Buypass.