5.6.2 Mellom konti


Overføring mellom konti benyttes for å flytte penger fra en e-pengekonto til en annen e-pengekonto.

Man velger "fra konto" og "til konto" og setter beløpet som skal overføres. Standardmeldingen som blir lagret på transaksjonen kan endres dersom man ønsker det. Når man trykker "Overfør" så overføres pengene.

Ved fullført overføring vises kvitteringsmeldingen.

Innhold  

Unable to render {include} The included page could not be found.

Unable to render {include} The included page could not be found.

 

Unable to render {include} The included page could not be found.
Unable to render {include} The included page could not be found.
 
Unable to render {include} The included page could not be found.