5 Bruke BPM


Når du har satt opp BPM slik du ønsker, er du klar til å begynne å bruke tjenesten. Du kan enkelt skaffe deg oversikt over innbetalingene fra medlemmene / kundene dine, og administrere enkelte betalingsoppdrag som krever ekstra oppmerksomhet.
Innhold