Hvordan logge inn

Logg inn på Buypass Payment Manager bruker du enten Idrettens ID eller et Buypass smartkort.

 

 Innhold
Buypass AS       t:  22 70 13 00       www.buypass.no