4.2 Brukere

Legg til bruker

Ved registreringen av betalingsbrukerstedet ble det registrert 2 personer med rettighet som administrator. Dersom du trenger å legge til flere brukere, kan du gjøre det slik:


  1. Velg Brukere i venstrekolonnen.
  2. Trykk Ny bruker under listen med alle eksisterende brukere.
  3. Fyll inn skjemaet med fødselsnummer og navn, og velg hvilken rolle den nye brukeren skal ha.
  4. Trykk Lagre.

Merk at alle brukere må ha Idrettens ID eller et Buypass Smartkort for å få logget inn.

Roller

Administrator: Kan endre brukerstedsinformasjon, legge til oppgjørskonti og brukere. Kan administrere oppgjørskonti og behandle betalingsoppdrag.

Operatør: Kan administrere oppgjørskonti og behandle betalingsoppdrag.

Administrere brukere

Ved å trykke på det lille plusstegnet foran navnet i listen med brukere, får du opp flere alternativer til hvordan du kan administrere eksisterende brukere på:

  • Deaktivere en bruker - dersom en person ikke skal ha tilgang til BPM lenger.
  • Endre rollen til en bruker - dersom for eksempel en operatør trenger utvidet tilgang, kan du gi han/henne rettigheter som administrator.

Du kan ikke deaktivere deg selv eller endre din egen rolle.


 


 Innhold


Unable to render {include} The included page could not be found.

Unable to render {include} The included page could not be found.

 

Unable to render {include} The included page could not be found.
Unable to render {include} The included page could not be found.
 
Unable to render {include} The included page could not be found.