5.6 Overføringer


Av og til kan det hende at du behøver å sette penger inn på en oppgjørskonto. Et typisk scenario hvor dette vil være nødvendig er hvis du skal refundere et beløp f.eks. varelinje X, men ikke har (nok) penger på oppgjørskonto X.

Dette lar seg løse på to måter:

Husk at du også kan sette en grense for hvor mye penger som skal bli stående på oppgjørskontoen etter automatisk overføring.


Innhold