6.2 Faktura

 

Flyten for innbetalinger foretatt med faktura ser slik ut:

1. For eksakte betalinger

 

 

(1) Når fakturaen betales, blir beløpet først overført til en bankkonto som eies av Buypass.

(2) Derfra blir pengene direkte overført til brukerstedets Buypass-konto «Innbetalinger» (i Buypass Payment Manager), hvor det trekkes et gebyr pålydende 14 kr.

(3) Deretter fordeles det resterende beløpet på oppgjørskontiene som hører til de ulike varelinjene i betalingsoppdraget.

(4) Fra oppgjørskontiene føres beløpet til slutt over til brukerstedets bankkonto.

(5) Betalingsoppdraget endrer status til "Betalt".


2. For mye eller for lite betalt

 

(1) Dersom innbetalt beløp ikke stemmer med det som stod i betalingsoppdraget, blir pengene stående på brukerstedets Buypass-konto «Innbetalinger», og oppdraget får status «Manuell behandling».

(2) Manuell behandling betyr at oppdraget må behandles manuelt av brukerstedet, på en av følgende måter:

  • Hele / deler av beløpet kan refunderes til betaler.
  • Beløpet kan fordeles på betalingsoppdragets varelinjer.
  • Beløpet kan overføres til en annen av brukerstedets flere oppgjørskonti.

(3) Betalingsoppdraget er «Behandlet» når innbetalt beløp er flyttet ut av den oppgjørskontoen de ble satt inn på (for eksempel ved fordeling eller refusjon). 

 

3. Gebyrfordeling

For hver innbetaling som gjøres med faktura, trekkes et gebyr pålydende 14 kr fra konto  "Innbetalinger". Gebyret fordeles automatisk pr varelinje på følgende måte:

Gebyr for varelinje 1 = ( 14 kr / Totalbeløp ) * Varelinje

Eksempel:

 Gebyr for Arrangement #1 = ( 14 kr / 300 ) * 100 = 4,6 kr.

Gebyr for Lisens #1 = (14 kr / 300) * 200 = 9,4 kr

 

Gebyret trekkes også automatisk når betalingsoppdraget har status "Manuell behandling", og beløpet som deretter skal fordeles vil være totalbeløp minus gebyr.

 

Innhold  

Unable to render {include} The included page could not be found.

Unable to render {include} The included page could not be found.

 

Unable to render {include} The included page could not be found.
Unable to render {include} The included page could not be found.
 
Unable to render {include} The included page could not be found.