Virksomhetssertifikater Home


Virksomhetsertifikatet benyttes for å sikre elektronisk kommunikasjon til og fra din virksomhet og er virksomhetens juridiske eletroniske signatur (eID). Signaturen kan benyttes i stedet for håndskrevne signaturer fra signaturberettigede, daglig leder eller prokurist i virksomheten.

Egenskaper

  • Benyttes for identifisering, kryptering og signering
  • Identifiserer bedriften med informasjon hentet fra Enhetsregistret i Brønnøysund
  • Utstedes iht.  Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor
  • Utstedes som softsertifikat og på smartkort.


Elektronisk rapportering og meldingsutveksling - virksomhetssertifikat som softsertifikat

Virksomhetssertifikat levert som softsertifikat benyttes ofte i 3-partsløsninger, som pasientjournalsystemer og andre systemer som benyttes for innrapportering og meldingsutveksling i offentlige løsninger (inkl. a-meldinger). Et eksempel på bruk er løsninger i helsesektoren hvor ulike meldinger signeres og krypteres med Buypass Virksomhetssertifikat.

Signering av pdf-dokument - virksomhetssertifikat på smartkort 

Dette er løsningen dersom sertifikatet skal benyttes for signering av pdf-dokumenter. Buypass rotsertifikater er standard i alle Adobe applikasjoner, inkludert Adobe Acrobat Reader. Dette gir automatisk verifisering av signaturen hos alle mottakere av pdf-dokumenter signert med Buypass Virksomhetssertifikat på smartkort.

Administrasjon av sertifikater

Virksomheten kan selv få tilgang til å administrere egne sertifikater med applikasjonen  Buypass ID Manager.Har du virksomhetssertifikater som er mottatt fra programvareleverandør, kontakt din leverandør for installasjon og oppsett.


Nyheter / News

Elliptisk kurve kryptografi (ECC) med NIST P-256 i Virksomhetssertifikater Europa fra 9. september 2021. Les mer

Elliptic Curve Cryptography (ECC) with NIST P-256 supported in Enterprise certificates Europe from 9 September, 2021.


PSD2 sertifikater under nye CA-er fra 3. mai 2021

Les mer

New issuing CAs for PSD2 certificates from 3 May, 2021

Read more


Endringer i Buypass personsertifikater og virksomhetssertifikater

Fra om med Q3 2021 vil Buypass gjøre en del endringer i personsertifikater og virksomhetssertifikater.

Les mer


 Innhold


  
Ready to go