Extended Key Usage (EKU) i Buypass' sertifikater

Buypass innførte Extended Key Usage (EKU) i alle virksomhetssertifikater og personsertifikater fra 1.februar 2019. Les mer her.