Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Column
width62%

For å kunne begynne å bruke Buypass Payment Manager (BPM), må du først søke om å bli et Buypass betalingsbrukersted.

Her får du informasjon om hvordan du søker om å bli brukersted, og hvordan du setter opp BPM på en måte som passer best for deg.

For å logge inn i BPM trenger du Idrettens ID (brukernavn og passord).

Hvordan søke om å bli brukersted

Søknadsprosessen består av tre steg:

  1. Registrer informasjon om organisasjonen din
  2. Skriv ut og signer avtalen du har fått pr e-post
  3. Last opp / send søknadsdokumentene (signert avtale + kopi av legitimasjon) til Buypass' kundeservice.

Til steg 1 trenger du:

- Organisasjonsnummer
- Navn og kontaktinformasjon til en person som skal ha rettigheter som administrator i Buypass Payment Manager
- Bankkontonummer

For å fullføre steg 2 må du skrive ut og signere avtalen. Avtalen må signeres av en person som har en formell rolle i organisasjonen (må samsvare med informasjon fra Brønnøysundregisteret).

I steg 3 kan du velge om du vil sende søknadsdokumentene elektronisk, eller med vanlig post. Buypass Kundeservice vil gjennomgå og godkjenne søknaden manuelt og vil passe på at du får god informasjon om status og progresjon.

Når søknaden er godkjent, vil du få en SMS og en e-post som bekrefter dette.

 

 
Column
width2%


Column
width2%Column
width26%


INCLIB:_right_navigation_style
Div
classright-navigation

 Innhold

Page Tree
root@parent
startDepth2
Include Page
INCLIB:_right_navigation_styleColumn
width10%


Section


 

Column
width62%

Include Page
INCLIB:_bottom_barINCLIB:_bottom_bar


Column
width2%


Column
width26%
 


Column
width10%
Include PageINCLIB:_navigation_buttons_styleINCLIB:_navigation_buttons_style Include PageINCLIB:doc_center_styleINCLIB:doc_center_style  Include PageINCLIB:_template_styleINCLIB:_template_style