Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Column
width60


For å kunne begynne å bruke Buypass Payment Manager (BPM), må du først søke om å bli et Buypass betalingsbrukersted.

Her får du informasjon om hvordan du søker om å bli brukersted, og hvordan du setter opp BPM på en måte som passer best for deg.

For å logge inn i BPM trenger du Idrettens ID (brukernavn og passord).

 


Column
width2%


Column
width2%Column
width26%


INCLIB:_right_navigation_style
Div
classright-navigation

 Innhold

Page Tree
root@parent
startDepth2
Include Page
INCLIB:_right_navigation_styleColumn
width10%


Section


 

Column
width62%

Include Page
INCLIB:_bottom_barINCLIB:_bottom_bar


Column
width2%


Column
width26%
 


Column
width10%
Include PageINCLIB:_navigation_buttons_styleINCLIB:_navigation_buttons_style Include PageINCLIB:doc_center_styleINCLIB:doc_center_style  Include PageINCLIB:_template_styleINCLIB:_template_style