Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.Column
width62%

I dette menyvalget kan du få en oppsummering/kontoutdrag for de enkelte konti for et valgt år, summert pr måned. I kontooversikten er de forskjellige transaksjonstypene summert opp i hovedgrupper og undergrupper:

 • Avgifter
  • Provisjon VISA/Mastercard, mobil
  • Provisjon VISA/Mastercard, web
  • Transaksjonsavgift, giro
  • Transaksjonsavgift VISA/Mastercard, mobil
  • Transaksjonsavgift VISA/Mastercard, web 
 • Beløp på vent
  • Beløp som venter på korrekt bankkonto 
 • Innbetaling
  • Innbetalinger via giro
  • Innbetalinger VISA/Mastercard, mobil
  • Innbetalinger VISA/Mastercard, web
  • Korreksjoner utført av buypass
  • Overføring fra Innbetalinger 
 • Interne overføringer
 • Utbetaling
  • Korreksjoner utført av Buuypass
  • Returnert til kunde, onlinebetalinger 
 • Utbetaling til bank
  • Overføring til bank, returnert
  • Overført til bankkonto
  • Returnerte giroinnbetalinger 
 • Ymse
  • Transaksjoner som ikke inngår i noen andre kategorier 

Velg konto og år:
Vis undergrupper

Klikk på '+' på den enkelte linjen:


eller se fordeling på undergrupper for alle linjene:

Fra kontooversikten er det pr nå ikke mulig å gå videre ned til de enkelte transaksjonene.

Eksport til Excel 

Knappen Til Excel gir en Excel-fil for alle månedene, slik:Column
width2%


Column
width26%


Div
classright-navigation

Innhold  

Page Tree
root@home
startDepth3
Include Page
INCLIB:_right_navigation_styleINCLIB:_right_navigation_style
Column
width10%


Section


INCLIB:_bottom_bar 

Column
width62%

Include Page
INCLIB:_bottom_bar


Column
width2%


Column
width26%
 


Column
width10%
Include PageINCLIB:_navigation_buttons_styleINCLIB:_navigation_buttons_style Include PageINCLIB:doc_center_styleINCLIB:doc_center_style  Include PageINCLIB:_template_styleINCLIB:_template_style