Buypass CA HomeBuypass er en kvalifisert tilbyder av tillitstjenester (QTSP) i hht eIDAS-forordningen og utsteder kvalifiserte sertifikater for elektronisk signatur, elektroniske segl og nettstedsautentisering. Det er Buypass CA (Certificate Authority) som utsteder disse digitale sertifikatene.

Buypass er også en Rot CA og utsteder av digitale sertifikater som er anerkjent i ulike rotsertifikatprogram, inkludert Adobe, Apple, Google, Microsoft, Mozilla m.fl. 

Alle former for digitale sertifikater og tilhørende sertifikattjenester ivaretas av Buypass CA. 


Lenker

Se CA dokumentasjon (juridisk)

Se Buypass rotsertifikater


Buypass CA - en QTSP i hht eIDAS og RotCA som er anerkjent hos internasjonale aktører (herunder nettlesere) og med i deres rotsertifikatprogram 


Siste nytt

Endringer i Buypass personsertifikater og virksomhetssertifikater Q3 2021 - les mer                                                               

QC eSeal sertifikater under nye CA-er fra 23. august 2021 - les mer
(information in English)

PSD2 og QC eSeal sertifikater under nye CA-er fra 3. mai 2021 - les mer
(information in English)                                                                                                                                                              

Endringer i CRL- og OCSP-tjeneste fra 17. mars 2021 - les mer                                                                                                                                                                                                               Innhold