Buypass PersonID Home

 

Elektronisk ID (eID)

Buypass utvikler løsninger for elektronisk ID for nettsteder, personer og virksomheter. Her på dette dokumentasjonsområde beskrives personidenter og tjenester knyttet til bruk av personidenter.

Dokumentasjon for virksomhetsidenter og TLS/SSL finnes på egne dokumentasjonsområder - følg lenkene.

 

  • eID med lynrask tilgang - Elektronisk ID for deg med hyppig behov for pålogging og elektronisk signering i offentlige og private tjenester – på høyeste sikkerhetsnivå

  • Benyttes for autentisering, kryptering og signering

  • Tilgang til offentlige og private tjenester - på flere sikkerhetsnivå

  • Sertifikater på høyeste sikkerhetsnivå tilfredsstiller kravene i eIDAS nivå høyt

 

For privatpersoner

Buypass Smartkortstøtte

Buypass har utviklet en egen løsning som vil ersatte Java Plugin - "Buypass Javafri løsning". Denne brukes ved kommunikasjon med personsertifikater i smartkort. Beskrivelse av løsningen finnes her på Buypass Smartkortstøtte.

 

For ansatte i organisasjoner og bedrifter

 

Sertifiseringer

Tilbyder av elektronisk ID (eID) på nivå høyt

Buypass er selvdeklarert i henhold til Selvdeklarasjonsforskriften som tilbyder av eID-ordninger på nivå Høyt for Buypass ID i smartkort, Buypass ID i mobil og Buypass Fido2. Se NKOM sin liste over selvdeklarerte eID-ordninger

Kvalifisert tilbyder av tillitstjenester

Buypass er tildelt status som kvalifisert tilbyder av tillitstjenester av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i henhold til Lov om elektroniske tillitstjenester (eIDAS). Buypass er utsteder av kvalifiserte sertifikater for elektronisk signatur (Personsertifikater), kvalifiserte sertifikater for elektronisk segl (Virksomhetssertifikater) og kvalifiserte sertifikater for nettstedsautentisering (TLS-sertifikater).

 

Reguleringer og identitetskontroll

Identitetskontroll er et absolutt krav for å kunne verifisere en persons identitet ved utstedelse, vedlikehold og sperring av personID og personsertifikater.

Les mer om regelverket og de prosedyrer som gjelder Identitetskontroll Buypass eID - personID.

 

 

Innhold denne siden:

 

Underssider:

 

 

Endringer i Buypass personsertifikater og virksomhetssertifikater

Hold deg oppdatert om endringer som foretas for personsertifikater og virksomhetssertifikater - les mer.

Viktig i 2022: Endringer i sertifikatprofiler med innføring av Seid 2.0