5.7 Oppgjørshistorikk


Oppgjørshistorikk benyttes for å finne følgende transaksjoner:

  • Transaksjonsavgifter
  • Provisjoner
  • Overføringer til bank

 Etter et søk kommer det opp en liste med alle transaksjoner som samsvarer med søkekriteriene. Listen består av følgende kollonner:

  • Trans. ID - Unik transaksjons ID
  • OrderID - Evt OrdreID knyttet til transaksjonen
  • Betalt - Dato og klokkeslett for når transaksjonen er kjørt
  • Konto - Mottaker av elektronisk verdi
  • Beløp - Transaksjonsbeløpet
  • Informasjon - Informasjon om transaksjonen


"Til Excel" eksporterer listen til en Excel fil.

Innhold  

Unable to render {include} The included page could not be found.

Unable to render {include} The included page could not be found.

 

Unable to render {include} The included page could not be found.
Unable to render {include} The included page could not be found.
 
Unable to render {include} The included page could not be found.