5.6.1 Fra bank


Fra bank benyttes når man skal overføre penger fra en bankkonto til en av klubbens e-pengekonti i Buypass Payment Manager.

Først velger man e-pengekonto som man skal overføre penger til.


Når man har valgt e-pengekonto får man generert detaljene som må stå på en giro med KID innbetaling til den valgte e-pengekontoen.

KID nummeret vil alltid være likt Buypasskontonummeret til den valgte e-pengekontoen.


Innhold  
Buypass AS       t:  22 70 13 00       www.buypass.no