5.6.1 Fra bank


Fra bank benyttes når man skal overføre penger fra en bankkonto til en av klubbens e-pengekonti i Buypass Payment Manager.

Først velger man e-pengekonto som man skal overføre penger til.


Når man har valgt e-pengekonto får man generert detaljene som må stå på en giro med KID innbetaling til den valgte e-pengekontoen.

KID nummeret vil alltid være likt Buypasskontonummeret til den valgte e-pengekontoen.


Innhold  

Unable to render {include} The included page could not be found.

Unable to render {include} The included page could not be found.

 

Unable to render {include} The included page could not be found.
Unable to render {include} The included page could not be found.
 
Unable to render {include} The included page could not be found.