QES-QSCD (NO)


QCeSeal på eToken (QSCD) for produksjon av Kvalifisert Elektronisk Segl

English: QES-QSCD (EN)

 


Kom i gang

Gratulerer med kjøpet av kvalifiserte sertifikatet for elektronisk segl (QCeSeal) utstedt til din virksomhet.

Med QCeSeal kan du etter en enkel installasjon generere et kvalifisert elektronisk segl på et et hvilket som helst PDF-dokument fra en ordinær kontor PC, på vegne av virksomheten.

Nedenfor finner du veiledning på hvordan du setter opp enheten du har mottatt, hvordan den benyttes for forsegling og verifisering, viktig informasjon rundt sikkerhet, samt tips dersom det oppstår feil.

For ytterligere hjelp, kontakt Buypass Kundeservice.

 


Hva er et kvalifisert elektronisk segl?


Et "elektronisk segl" ligner på en digital signatur, men representerer din organisasjon/bedrift og ikke deg som en fysisk person. Mange EU-baserte mottakere av formelle dokumenter som avtaler, erklæringer osv. krever at dokumenter forsegles med et kvalifisert elektronisk segl.

For å opprette et kvalifisert elektronisk segl (QES) er det nødvendig med både et kvalifisert sertifikat for elektronisk segl og en enhet for opprettelse av kvalifisert signatur (QSCD).

 

 

Distribusjon av sertifikat og PIN-kode

Etter bestilling av Buypass kvalifisert sertifikat for elektronisk segl på QSCD, produserer Buypass nødvendige sertifikater og installerer disse på en USB basert eToken.

Personlig oppmøte på Posten:
Enheten sendes i egen forsendelse som krever oppmøte på Posten med personlig ID-verifisering (PUM).

Eget brev med PIN og PUK-kode:
6-sifret PIN-kode og PUK-kode mottas i et eget brev fra Buypass til den som er oppnevnt som mottager.

 

Installasjon for Microsoft-brukere

For å produsere et dokument som inneholder et kvalifisert elektronisk segl, må du bruke en dokumentapplikasjon. De fleste mottagere krever PDF-dokument, og den mest brukte applikasjonen er Adobe Acrobat.

 1. Sett inn eTokenet i USB-port på datamaskinen som skal benyttes.

 2. Installer nødvendige drivere for Safenet Minidriver (se avsnittet om Drivere)

 3. Konfigurer Adobe Acrobat (eller annen dokumentapplikasjon) (se avsnittet “Sette opp PDF-leser” for å konfigurerer førstegangsoppsett for Acrobat DC)

 

Installasjon av drivere

 • Last ned nyeste driverfiler (ZIP-fil) fra SafeNet Minidriver (thalesgroup.com)

 • Åpne filen. Avklar evt. med din systemadministrator om eventuelle begrensninger for nedlasting av .zip filer.

 • Velg mappen /MSI og deretter pakken for enten 64-biters eller 32-biters operativsystem (kontakt din systemadministrator dersom du ikke er kjent med hvilke alternativ du skal velge)

 • Velg SafeNet-Minidriver Windows Installer Package (det skal være den eneste filen i denne mappen) og følg instruksjonene for installlering i programvaren.

 • Vi anbefaler å restarte PC’en for å aktivere eToken driveren etter fullført installasjon.

Problemer med installasjon:

 1. Kontakt din systemadministratoren for hjelp.

 2. Kontakt eventuelt Buypass Kundeservice for ytterligere bistand.

 

 

Oppsett av PDF-leser (Acrobat DC)

Acrobat Reader DC (PRO) er det mest brukte programmet for PDF-basert dokumentbehandling og det som brukes i denne beskrivelsen. Hvis du ikke har Adobe Acrobat, gå til http://adobe.com , last ned programmet og følg instruksjonene for installasjon eller kontakt systemadministrator for råd om redigering av .PDF-dokumenter.

Sertifikatet på eToken skal vises i sertifikatlisten i Adobe automatisk. Du kan bekrefte dette ved å:

 • Åpne Acrobat Reader-applikasjonen.

 • Velg: Rediger>Innstillinger>Signaturer

 • Velg Sertifikater" og bekreft at firmanavnet ditt er på listen (i eksemplet som vises er firmanavnet "Test AS")

 

 

 

 

Forsegle dokument

Adobe Acrobat Reader DC er det mest brukte programmet for PDF-basert dokumentbehandling. Beskrivelsen her tar utgangspunkt i Acrobat Reader DC.

 1. Åpne pdf-dokumentet som skal forsegles i Acrobate

 2. Klikk på ikonet “Sertifikater / Certificates” i Verktøy / Tools-menyen

 3. I sertifikat-menyen klikker du på “Sertifiser / Certify (Visible Signature)”

 

 • Velg Sertifiser eller Digital Signatur

 • Plasser signaturen der du ønsker den skal være synlig på dokumentet

 • Du får nå spørsmål om å velge hvilke sertifikat du skal signere med. Velg sertifikatet med navnet til din virksomhet.

 • Tast PIN tilhørende sertifikatet. Denne finner du på kodebrevet du har fått tilsendt fra Buypass.

 • Dokumentet er ferdig forseglet, og klart til å distribueres videre.

 

 

Verifisere forseglet dokument

Du kan også bruke Adobe Acrobate Reader til å verifisere at et dokument er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl.

 1. Åpne dokumentet i Acrobat Reader eller lignende applikasjon (se eksempel til høyre)

 2. Kontroller at den blå linjen under menyen viser grønt valideringssymbol, samt teksten: Signert og alle signaturer er gyldige.

 3. Klikk på penn-symbolet i menyen til venstre. Utvid linjen som viser informasjon om signaturen

  Kontroller at teksten viser: Dette er et kvalifisert elektronisk segl i henhold til EU-registrering 910/2014.
  Dette bekrefter at dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl.

 

 

 

 

 

Sikkerhet og beskyttelse

Den USB eToken du har mottatt, er en avansert HW-enhet som inneholder et digitalt sertifikat som representerer din organisasjon/bedrift på samme måte som delegerte signatur- og prokurarettigheter for organisasjonen/bedriften og må derfor lagres trygt. Vi anbefaler at dette eToken oppbevares i esken, på et trygt sted, når det ikke er i bruk.

De medfølgende PIN- og PUK-kodene må også oppbevares på et trygt sted og ikke på samme sted som eToken for å unngå utilsiktet bruk. Vær oppmerksom på at Buypass så ikke lagre en kopi av PIN/PUK-kodene, så hvis du går tapt vil du ikke kunne produsere det elektroniske seglet.

Vi anbefaler at du kun deler tilgangen til eToken og PIN-koden med autorisert personell.

USB enheten er fri for skadevare ved distribusjon fra Buypass AS. Siden enheten er levert i en sikker og kontrollert kanal er også risikoen for skadevare minimal.

Sertifikatet har en levetid på 3 år. Etter sertifikatets utløpsdato kan enheten og sertifikatet kasseres. Det er ingen informasjon på enheten som kan skade din bedrift, så sikker avhending er ikke nødvendig, men alltid anbefalt.

Vi anbefaler at du noterer datoen for mottak av denne pakken på esken for enkel kontroll av utløpsdatoen.

 

 

 1. Mottakeren av dokumentet finner ikke organisasjonsnummer eller påstår at dette er feil i formatet: Buypass benytter internasjonal/EU standard for sertifikater og virksomhetens identitet er i formatet: NTRNO-XXXXXXXX som ligger i feltet Subject: under sertifikatdetaljer.

 2. PDF-programmvare-en finner ikke sertifikatet: Hvis du har installert andre sertifikater på datamaskinen din (lokalt på din maskin eller på et smartkort eller lignende, kan driveren ha forrang til driveren for denne eToken. Kontakt din IT-støtte.

 3. Adobe kjører i beskyttet modus og kan ikke vise sertifikatet: fjern markeringen av beskyttet modus og start Adobe Reader DC på nytt.

 4. Driveren er ikke lastet ned: Last ned driver SafeNet Minidriver 10.8 R6 (Post GA)

 5. Datamaskinen min har NETid-driver installert: NETid-driveren din vil ha forrang fra eToken-driveren, og i de fleste tilfeller vil dette fungere. Hvis sertifikatet ikke er synlig, må du fjerne to registerinnstillinger relatert til NETid. Start Regedit.exe som administrator og slett følgende to nøkler:

  1. \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Calais\SmartCards\Acc Net iD - GPK 34

  2. \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Cryptography\Calais\SmartCards\Acc Net iD - GPK 34