Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.Column
width62%

1. Oversikt

Når innbetalt beløp ikke samsvarer med betalingskravet, vil betalingsoppdraget få status «Manuell behandling». For å gjøre det enklere å se hvilke oppdrag dette gjelder, finner man under «Betalingsoppdrag» i menyen til venstre en egen liste med disse oppdragene.

Listen kan sorteres på følgende variabler:

 • OrderID – Oppdragets unike ordrenummer
 • Forfall – Når oppdraget forfaller til betaling
 • Beskrivelse – Hva oppdraget gjelder
 • Mottaker – Hvem som skal betale oppdraget.
 • Beløp – Beløp som skal betales.
 • Innbetalt - Innbetalt beløp
 • Opprettet på - fakturadato
 • Betalt - innbetalingsdato


Eksemplet over viser at det ligger 1 betalingsoppdrag i påvente av manuell behandling.

2. Detaljvisning

For å se flere detaljer må man trykke på hver enkelt linje som omhandler et bestemt betalingsoppdrag. Avhengig av status på oppdraget, vil man få tilgang til funksjonalitet som tillater behandling.

2.1 Betalt for lite

I de tilfellene det er betalt for lite ser oversikten for betalingsoppdraget ser slik:

Man gjøre følgende operasjoner med denne type betalingsoppdrag:

 • Rabatt - Ved å trykke på knappen "Rabatt" får man mulighet til å taste inn rabatten og en beskrivelse av denne. Merk at rabatt ikke kan overstige det totale beløpet til en bestemt varelinje.

.

 • Refunder innbetalt beløp - Man har også mulighet for å refundere hele det innbetalte beløpet. I de tilfellene hvor det er innbetalt mindre enn eller lik 14 kr - vil det ikke være mulig å refundere noen beløp ettersom dette blir beregnet som avgift.
 • Godkjenn faktura - Dette vil bare være mulig når det innbetalte beløpet er lik summen til betalingsoppdraget.

2.2 Betalt for mye

Når det er betalt for mye vil oppdraget få status "Betalt for mye", oversikten til en slik fordring ser slik:


Et betalingsoppdrag med slik status har mulighet for følgende operasjoner:

 • Rabatt - Merk at rabatt kan ikke overstige det totale beløpet til en bestemt varelinje.
 • Overfør til ... - I de tilfellene hvor det ble betalt for mye, må man bestemme hvordan det resterende beløpet skal behandles. Når man har trykket på knappen "Overfør til..." får man opp en liste med:
  Dersom faktura skal godkjennes er man nødt til å velge et alternativ hvor summen skal overføres.

 • Refunder innbetalt beløp - hele beløpet som ble innbetalt kan refunderes tilbake. Merk at man kan bare refundere til den bankkonto det ble betalt fra.
 • Godkjenn faktura - Det er mulig å godkjenne faktura bare når man har valgt hvor det resterende beløpet skal overføres til. Når det er valgt hvilken konto beløpet skal overføres til, blir man bedt om å taste inn en beskrivende kommentar.


Column
width2%


Column
width26%


Div
classright-navigation

Innhold  

Page Tree
root@home
startDepth3

Include Page
INCLIB:_right_navigation_style
INCLIB:_right_navigation_styleColumn
width10%


Section


Column
width62%

Include Page
INCLIB:_bottom_bar
INCLIB:_bottom_bar


Column
width2%


Column
width26%
 


Column
width10%Include Page
INCLIB:_navigation_buttons_style
INCLIB:_navigation_buttons_style
Include Page
INCLIB:doc_center_style
INCLIB:doc_center_style
 
Include Page
INCLIB:_template_style
INCLIB:_template_style