Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 Column
width62%

Oppgjørshistorikk benyttes for å finne følgende transaksjoner:

 • Transaksjonsavgifter
 • Provisjoner
 • Overføringer til bank

Image RemovedImage Added

 

Etter  Etter et søk kommer det opp en liste med alle transaksjoner som samsvarer med søkekriteriene. Listen består av følgende kollonner:

 • Trans. ID - Unik transaksjons ID
 • KID - KID nummer som transaksjonen er OrderID - Evt OrdreID knyttet til transaksjonen
 • Dato Betalt - Dato og tid klokkeslett for når transaksjonen er kjørt
 • Betaler - Navn på betaler, men vil i denne listen inneholde f.eks. "Til: Buypass B1" eller "Refusjon til bank"Konto - Mottaker av elektronisk verdi
 • Beløp - Transaksjonsbeløpet
 • Informasjon - Informasjon om transaksjonen

Image RemovedImage Added


"Til Excel" eksporterer listen til en Excel fil.


Column
width2%


Column
width26%


Div
classright-navigation

Innhold  

Page Tree
root@home
startDepth3

Include Page
INCLIB:_right_navigation_style
INCLIB:_right_navigation_styleColumn
width10%


Section


Column
width62%

Include Page
INCLIB:_bottom_bar
INCLIB:_bottom_bar


Column
width2%


Column
width26%
 


Column
width10%Include Page
INCLIB:_navigation_buttons_style
INCLIB:_navigation_buttons_style
Include Page
INCLIB:doc_center_style
INCLIB:doc_center_style
 
Include Page
INCLIB:_template_style
INCLIB:_template_style