Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
 Column
width62%

Når du har satt opp BPM slik du ønsker, er du klar til å begynne å bruke tjenesten. Du kan enkelt skaffe deg oversikt over innbetalingene fra medlemmene / kundene dine, og administrere enkelte betalingsoppdrag som krever ekstra oppmerksomhet. 

 

Column
width2%


Column
width26%


Div
classright-navigation

Innhold  

Page Tree
root@parent
startDepth2
Include Page
INCLIB:_right_navigation_styleINCLIB:_right_navigation_style
Column
width10%