Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 


Column
width62%

Betaling med VISA / MasterCard (online betaling) benyttes for å betale direkte fra brukerstedets websider.


 

(1) Beløpet blir direkte overført og fordelt mellom den/de oppgjørskonto(i) i Buypass Payment Manager som hører til varelinjen(e) i betalingsoppdraget.

(2) Gebyrer knyttet til betalingen trekkes en gang i døgnet (kl 06:30).

(3) Resterende beløp settes automatisk over til brukerstedets bankkonto. Brukerstedet kan selv velge hvor ofte dette skal gjøres.


Gebyrfordeling

Gebyret for online betaling regnes ut en gang i døgnet og trekkes fra de respektive oppgjørskontiene. Beregningen av gebyret skjer på følgende måte:

(Antall transaksjoner * 2,09 kr) + 2,49 % provisjon av totalbeløp pr døgn.

Eksempel:

Til konto "Arrangement" er kommet 2 betalinger, og til "Lisenser" er det kommet 1.

Gebyr for Arrangement = (2 * 2,09) + 4,98 (2,49 % av 2* 100 kr)

Gebyr for Lisenser = (1 * 2,09) + 3,73 (2,49 % av 1* 150 kr)


Column
width2%


Column
width26%


Div
classright-navigation

Innhold  

Page Tree
root@home
startDepth3

Include Page
INCLIB:_right_navigation_style
INCLIB:_right_navigation_styleColumn
width10%


Section


Column
width62%

Include Page
INCLIB:_bottom_bar
INCLIB:_bottom_bar


Column
width2%


Column
width26%
 


Column
width10%Include Page
INCLIB:_navigation_buttons_style
INCLIB:_navigation_buttons_style
Include Page
INCLIB:doc_center_style
INCLIB:doc_center_style
 
Include Page
INCLIB:_template_style
INCLIB:_template_style