6 Betalingsflyt

 

Brukerstedet kan motta betalinger via enten VISA / MasterCard (online betalinger) eller faktura (OCR innbetalinger). Innbetalingene vil først komme inn på en Buypass-konto (e-pengekonto) før de overføres til brukerstedets egne bankkonto. Brukerstedet kan selv velge hvor ofte penger skal overføres til bankkonto. Dette gjøres på siden "Oppgjørskonti".

 

 

Innhold  

Unable to render {include} The included page could not be found.

Unable to render {include} The included page could not be found.

 

Unable to render {include} The included page could not be found.
Unable to render {include} The included page could not be found.
 
Unable to render {include} The included page could not be found.