Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

 


Column
width62%

Begreper og definisjoner

Betaler 

Betaleren er den som betaler betalingsoppdraget, enten ved hjelp av VISA/MasterCard eller med faktura.

Betalingsmottaker

Organisasjonen som mottar betalinger som håndteres i Buypass Payment Manager. I de fleste tilfeller betyr dette det brukerstedet som Buypass Payment Manager er knyttet opp mot.  

Online betaling

Betalinger gjort med VISA / MasterCard via betalingsmottakers web- eller mobilsider.                       

Gebyret for online betaling består av en fast kostnad pr betalingstransaksjon + en provisjon/prosentsats av betalingsoppdragets totalbeløp.

Faktura

Betalinger gjort med faktura via betalers bank, nettbank, brevgiro og lignende.

Gebyret består av en fast kostnad pr faktura.

Betalingsoppdrag

 Betalingsoppdraget kan betales online og med faktura. Oppdraget består av:

 • Et unikt KID-nummer
 • Beløpet som skal betales
 • Informasjon om hvem som er betaler og betalingsmottaker
 • Forfallsdato

Betalingsoppdraget kan ha følgende statuser i Buypass Payment Manager:

 1. Ubetalt: Et oppdrag som er sendt ut, men som ennå ikke har registrert noen innbetalinger.
 2. Annullert: Et oppdrag som ikke har registret noen innbetalinger, og som er annullert manuelt i Buypass Payment Manager.
 3. Betalt: Et oppdrag som er betalt med eksakt beløp innen forfall. Et betalt oppdrag kan betales tilbake til betaler.
 4. Manuell behandling: Et oppdrag krever manuell behandling når innbetalt beløp ikke er det samme som betalingskravet. Da må betalingsmottaker behandle denne innbetalingen manuelt (Les mer om prosedyrer rundt manuell behandling).
 5. Behandlet: Når et oppdrag er manuelt behandlet og avsluttet, får det statusen behandlet. 

 


Column
width2%


Column
width26%


Div
classright-navigation

Innhold  

Page Tree
root@parent
startDepth3

Include Page
INCLIB:_right_navigation_style
INCLIB:_right_navigation_styleColumn
width10%


Section


Column
width62%

Include Page
INCLIB:_bottom_bar
INCLIB:_bottom_bar


Column
width2%


Column
width26%
 


Column
width10%Include Page
INCLIB:_navigation_buttons_style
INCLIB:_navigation_buttons_style
Include Page
INCLIB:doc_center_style
INCLIB:doc_center_style
 
Include Page
INCLIB:_template_style
INCLIB:_template_style