7 Begreper og definisjoner

 

Begreper og definisjoner

Betaler 

Betaleren er den som betaler betalingsoppdraget, enten ved hjelp av VISA/MasterCard eller med faktura.

Betalingsmottaker

Organisasjonen som mottar betalinger som håndteres i Buypass Payment Manager. I de fleste tilfeller betyr dette det brukerstedet som Buypass Payment Manager er knyttet opp mot.  

Online betaling

Betalinger gjort med VISA / MasterCard via betalingsmottakers web- eller mobilsider.                       

Gebyret for online betaling består av en fast kostnad pr betalingstransaksjon + en provisjon/prosentsats av betalingsoppdragets totalbeløp.

Faktura

Betalinger gjort med faktura via betalers bank, nettbank, brevgiro og lignende.

Gebyret består av en fast kostnad pr faktura.

Betalingsoppdrag

 Betalingsoppdraget kan betales online og med faktura. Oppdraget består av:

  • Et unikt KID-nummer
  • Beløpet som skal betales
  • Informasjon om hvem som er betaler og betalingsmottaker
  • Forfallsdato

Betalingsoppdraget kan ha følgende statuser i Buypass Payment Manager:

  1. Ubetalt: Et oppdrag som er sendt ut, men som ennå ikke har registrert noen innbetalinger.
  2. Annullert: Et oppdrag som ikke har registret noen innbetalinger, og som er annullert manuelt i Buypass Payment Manager.
  3. Betalt: Et oppdrag som er betalt med eksakt beløp innen forfall. Et betalt oppdrag kan betales tilbake til betaler.
  4. Manuell behandling: Et oppdrag krever manuell behandling når innbetalt beløp ikke er det samme som betalingskravet. Da må betalingsmottaker behandle denne innbetalingen manuelt (Les mer om prosedyrer rundt manuell behandling).
  5. Behandlet: Når et oppdrag er manuelt behandlet og avsluttet, får det statusen behandlet. 

 

Innhold  

Unable to render {include} The included page could not be found.

Unable to render {include} The included page could not be found.

 

Unable to render {include} The included page could not be found.
Unable to render {include} The included page could not be found.
 
Unable to render {include} The included page could not be found.