Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

...

...

...


Column
width62%

Transaksjonssøket benyttes for å finne en eller flere transaksjoner.

Her må man først velge hva man ønsker å søke på, fra menyen øverst er det mulig å velge "Oppgjørskonto", "KID-nummer" eller "Transaksjons ID". Hver av disse gir ulike varianter for sortering av informasjon - avhengig av hva man ønsker å få vite eller hva man ønsker å søke på.

Søk basert på Oppgjørskonto

Dersom man velger å søke etter transaksjoner som er knyttet til en bestemt oppgjørskonto kan man spesifisere følgende kriterier i søket:

 • Oppgjørskonto - Oppgjørskonto man ønsker å søke i
 • Konto - navn på motkonto
 • Beskrivelse - Beskrivelse på betalingsoppdrag
 • Dato fra og til - Tidsrommet man vil søke innenfor

Image Modified

Merk at her det ikke mulig å søke med mindre man har valgt en bestemt oppgjørskonto.

I tilfeller hvor man spesifiserer f.eks type oppgjørskonto og en bestemt tidsrom, får man opp en liste med transaksjoner. Denne inneholder følgende informasjon:

 • Transaksjons ID - Unik ID for en transaksjon
 • OrderID - ID på ordren som transaksjonen tilhører
 • Betalt - Dato og tid for betalingstransaksjonen
 • Konto - navn på motkonto
 • Beløptransaksjonsbeløp
 • Informasjon - Informasjontekst knyttet til transaksjonen


Dersom man er interessert i flere detaljer rundt en bestemt transaksjon, kan man trykke på '+'. Der vil man kunne se ekstra informasjon om Transaksjonstype.

Image Modified


For å se hvilket betalingsoppdrag denne innbetaling hører til, trykk på "Vis betalingsoppdraget":

Image Modified

Søk basert på KID-nummer eller OrderID

Dersom man kjenner til KID-nummer eller OrderOD til et betalingsoppdrag, er det mulig bare å søke på dette. I dette tilfellet velger man "OrderID og KID-nummer", taster inn nummeret og trykker Søk.

Image Modified


Merk at du kan få en liste med flere elementer med ulike transaksjons ID'er, selv om du søker på et betalingsoppdrag. Grunnen til dette er fordi man får listet opp alle transaksjoner - også de mellom konti. Et typisk eksempel er ved betaling med faktura, hvor det innbetalte beløpet først blir overført en Buypass bankkonto og deretter til en konto som heter "Innbetalinger" og derfra blir det opprinnelige beløpet fordelt mellom ulike varelinjer og tilhørende avgifter. Du kan lese mer om dette her.

I eksemplet under kan du se at alle transaksjoner har samme OrderID, men har tre forskjellige ID'er. I dette tilfellet ser transaksjons forløpet slik:

 1. transaksjon fra Buypass bankkonto til Oppgjørskonto Innbetalinger
 2. Overføring av medlemskontingent til konto for medlemskontingent
 3. Trekk av Avgift fra konto Medlemsskontingent til Buypass' konto

Image Modified

Søk basert på transaksjons ID

Hvis du har en eksakt transaksjons-ID kan du søke på denne og få nøyaktig treff: 

Image Modified

Eksport til Excel

Alle steder hvor du får opp knappen "Til Exel" kan du eksportere den fremsøkte listen til Excel for videre bearbeiding der.

Her får man et slikt resultat:

Image Modified