Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

  
Column
width62%


Du kan motta betalinger på to forskjellige måter:

Når du mottar innbetalinger vil beløpet først komme til en Buypass’ e-pengekonto hvor det trekkes et gebyr fra transaksjonen. Deretter overføres det resterende beløpet til brukerstedets egen bankkonto. Du kan selv velge hvor ofte pengene skal overføres til bank.  


Image Modified

 
Column
width2%


Column
width26%


INCLIB:_right_navigation_style
Div
classright-navigation

Innhold  

Page Tree
root@home
startDepth3
Include Page
INCLIB:_right_navigation_style
Column
width10%


Section


 

Column
width62%

Include Page
INCLIB:_bottom_barINCLIB:_bottom_bar


Column
width2%


Column
width26%
 


Column
width10%
Include PageINCLIB:_navigation_buttons_styleINCLIB:_navigation_buttons_style Include PageINCLIB:doc_center_styleINCLIB:doc_center_style  Include PageINCLIB:_template_styleINCLIB:_template_style