5.4 Innbetalinger

 

 

Du kan motta betalinger på to forskjellige måter:

Når du mottar innbetalinger vil beløpet først komme til en Buypass’ e-pengekonto hvor det trekkes et gebyr fra transaksjonen. Deretter overføres det resterende beløpet til brukerstedets egen bankkonto. Du kan selv velge hvor ofte pengene skal overføres til bank

 


 

Innhold  
Buypass AS       t:  22 70 13 00       www.buypass.no