Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.Column
width62%


Et betalingsoppdrag endrer status flere ganger gjennom sin levetid:Ubetalt

Et ubetalt oppdrag er et oppdrag som er sendt ut men som det fortsatt ikke har kommet noen innbetalinger til.

Et ubetalt krav kan du:

 • Annullere

 • Sette rabatt på varelinje

 • Slette varelinjeBetalt

Et betalt oppdrag er et oppdrag hvor det er kommet innbetalinger som stemmer med kravet.

Et betalt oppdrag kan du:

 • Refundere pr. varelinje

Manuell behandling

Oppdrag som krever manuell behandling er betalt med for mye eller for lite, eller er betalt av flere enn én. Disse oppdragene krever nødvendigvis flere ulike handlinger for at det skal kunne få en godkjent sluttstatus (Betalt eller Refundert).

Du kan enkelt se om det ligger oppdrag som krever manuell behandliing i menyen til venstre:


Et oppdrag kan du behandle manuelt ved å:

 • Overføre restbeløp til betaler eller annen konto
 • Gi rabatt på varelinjer
 • Slette varelinjer
 • Refundere hele innbetalt beløp (minus avgifter)

Annullert

Et annullert oppdrag er et utbetalt oppdrag som er kansellert. Man kan ikke gjøre noe med dette oppdraget annet enn å se på det.


Refundert

Et refundert oppdrag er et oppdrag hvor hele beløpet (minus gebyrer) er refundert til betaler.Column
width2%


Column
width2%


Column
width26%Div
classright-navigation

Innhold  

Page Tree
root@home
startDepth3
Include Page
INCLIB:_right_navigation_styleINCLIB:_right_navigation_styleColumn
width10%


Section


INCLIB:_bottom_bar 

Column
width62%

Include Page
INCLIB:_bottom_bar


Column
width2%


Column
width26%
 


Column
width10%
Include PageINCLIB:_navigation_buttons_styleINCLIB:_navigation_buttons_style Include PageINCLIB:doc_center_styleINCLIB:doc_center_style  Include PageINCLIB:_template_styleINCLIB:_template_style