Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 


Column
width62%

Brukerstedet kan motta betalinger via enten VISA / MasterCard (online betalinger) eller faktura (OCR innbetalinger). Innbetalingene vil først komme inn på en Buypass-konto (e-pengekonto) før de overføres til brukerstedets egne bankkonto. Brukerstedet kan selv velge hvor ofte penger skal overføres til bankkonto. Dette gjøres på siden "Oppgjørskonti".

 

 


Column
width2%


Column
width26%


Div
classright-navigation

Innhold  

Page Tree
root@parent
startDepth3

Include Page
INCLIB:_right_navigation_style
INCLIB:_right_navigation_styleColumn
width10%


Section


Column
width62%

Include Page
INCLIB:_bottom_bar
INCLIB:_bottom_bar


Column
width2%


Column
width26%
 


Column
width10%Include Page
INCLIB:_navigation_buttons_style
INCLIB:_navigation_buttons_style
Include Page
INCLIB:doc_center_style
INCLIB:doc_center_style
 
Include Page
INCLIB:_template_style
INCLIB:_template_style