Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 


Column
width62%

Flyten for innbetalinger foretatt med faktura ser slik ut:

1. For eksakte betalinger

 

 

(1) Når fakturaen betales, blir beløpet først overført til en bankkonto som eies av Buypass.

(2) Derfra blir pengene direkte overført til brukerstedets Buypass-konto «Innbetalinger» (i Buypass Payment Manager), hvor det trekkes et gebyr pålydende 14 kr.

(3) Deretter fordeles det resterende beløpet på oppgjørskontiene som hører til de ulike varelinjene i betalingsoppdraget.

(4) Fra oppgjørskontiene føres beløpet til slutt over til brukerstedets bankkonto.

(5) Betalingsoppdraget endrer status til "Betalt".


2. For mye eller for lite betalt

 

(1) Dersom innbetalt beløp ikke stemmer med det som stod i betalingsoppdraget, blir pengene stående på brukerstedets Buypass-konto «Innbetalinger», og oppdraget får status «Manuell behandling».

(2) Manuell behandling betyr at oppdraget må behandles manuelt av brukerstedet, på en av følgende måter:

  • Hele / deler av beløpet kan refunderes til betaler.
  • Beløpet kan fordeles på betalingsoppdragets varelinjer.
  • Beløpet kan overføres til en annen av brukerstedets flere oppgjørskonti.

(3) Betalingsoppdraget er «Behandlet» når innbetalt beløp er flyttet ut av den oppgjørskontoen de ble satt inn på (for eksempel ved fordeling eller refusjon). 

 

3. Gebyrfordeling

For hver innbetaling som gjøres med faktura, trekkes et gebyr pålydende 14 kr fra brukerstedets defaultkonto fra konto  "Innbetalinger". Gebyret fordeles automatisk pr varelinje på følgende måte:

Gebyr for varelinje 1 = ( 14 kr / Totalbeløp ) * Varelinje

Eksempel:

 Gebyr for Arrangement #1 = ( 14 kr / 300 ) * 100 = 4,6 kr.

Gebyr for Lisens #1 = (14 kr / 300) * 200 = 9,4 kr

 

Gebyret trekkes også automatisk når betalingsoppdraget har status "Manuell behandling", og beløpet som deretter skal fordeles vil være totalbeløp minus gebyr.

 


Column
width2%


Column
width26%


Div
classright-navigation

Innhold  

Page Tree
root@home
startDepth3

Include Page
INCLIB:_right_navigation_style
INCLIB:_right_navigation_styleColumn
width10%


Section


Column
width62%

Include Page
INCLIB:_bottom_bar
INCLIB:_bottom_bar


Column
width2%


Column
width26%
 


Column
width10%Include Page
INCLIB:_navigation_buttons_style
INCLIB:_navigation_buttons_style
Include Page
INCLIB:doc_center_style
INCLIB:doc_center_style
 
Include Page
INCLIB:_template_style
INCLIB:_template_style