Ordliste Buypass Code


    

Ordliste/Begreper

Buypass Code


Navnet på Applikasjonen som benyttes til å generere engangskoder

Buypass Code Manager


Navnet på administrasjonsverktøyet som benyttes av administratorer.

Administrator


En person som har tilgang til Buypass Code Manager og andre innstillinger knyttet til løsningen.

Aktivering


Prosessen ved å registrere Buypass Code på telefonen til brukeren og knytte applikasjonen til brukeren telefonnummer.

Aktiveringskode


En unik kode som genereres ved aktivering.

Avblokkering


Prosessen ved å låse opp telefonen når PIN-koden og/eller brukerstedet er blokkert.

Avblokkeringskode (UBC)


En unik kode som blir generert når brukeren har blokkert PIN-koden sin.

Reaktivering


I de tilfeller hvor brukeren har aktivert Buypass Code, men mangler knytning til brukerstedet (det opprettes når engangskode blir benyttet mot brukerstedet første gang). I de tilfeller PIN-koden blir blokkert genereres ikke avblokkeringskode og brukeren må reaktivere applikasjonen.

APP-ID


Unik ID som opprettes til hver Buypass Code applikasjonen som aktiveres på telefonen.

Aktiv


Status brukeren har når han har benyttet engangskode for pålogging til brukerstedet minst en gang.

Inaktiv


Status brukeren har når en administrator har satt brukeren til å være inaktiv.

Blokkert


Status brukeren har når han har blokkert PIN-koden sin.

OTP


One Time Passcode, engangskode