Konfigurasjoner i Code Manager

Oppsett og vedlikehold

Når brukerstedet opprettes hos Buypass registreres en administrator/Superuser. Superuser er i første omgang den eneste som har tilgang til Buypass Code Manager, og vedkommende skal registrere minst en administrator til. Det finnes tre roller i Buypass Code Manager; SUPERUSER, USERADMIN og HELPDESK.

Den første administratoren du oppretter gis rollen SUPERUSER som har fulle rettigheter i Code Manager. Det er den eneste rollen som har mulighet å opprette/endre/slette LDAP og Radius, eksterne Radius konfigurasjoner og administrere de andre administratorrollene. 


Logg inn

For å logge på Buypass Code web Manager benyttes Buypass Code - engangskode - for pålogging. Det vil si at den samme applikasjonen vil benyttes for pålogging til Buypass Code Manager og brukerstedets egne autentiseringsløsninger. Brukerstedet vil få en egen lenke som innholder deres unike ID.

Administratoren som Buypass har registret vil være den første som benytter Buypass Code og vil delegere andre administratorer fra Buypass Code Manager.

Notér at det ikke er mulig å logge på Buypass Code Manager med offline generert OTP.Roller i Manager

Superuser/Administrator

Når brukerstedet opprettes hos Buypass registreres en stk Superuser. Superuser har tilgang til alle funksjoner i Code Manager - og Superuser er i første omgang den eneste som har tilgang til Buypass Code Manager, og bør registrere minst en Superuser til. Buypass krever at det til enhver tid er registrert minst to operative Administratorer.

Useradmin

Rollen gis til administratorer som skal administrere brukere, hjelpe til med feilsøking og dele ut avblokkeringskode hvis brukere har blokkert sin PIN-kode. Denne rollen har tilgang til både hendelseslogg og auditeringslog for å få et fullstendig bilde av en brukeres situasjon. 

Helpdesk

Rollen er behjelpelig for større brukersteder som har første og andrelinje support der førstelinjen vil kunne se i hendelsesloggen og guide brukerne ut av mindre problemer. De vil ikke ha mulighet å endre noen informasjon for brukerne i Manager og har bare tilgang til hendelsesloggen.