Administrere brukere


Oversikt over brukerne i Buypass Code Manager

”Brukere” viser oversikt over alle brukere som har forsøkt å logge på med Buypass Code og blitt funnet i LDAP/HTTP. Det er ikke mulig å opprette brukere manuelt gjennom Code Manager. All brukerinformasjon administreres i brukerstedets LDAP/HTTP, og det gjøres ett oppslag for hver pålogging. Etter en pålogging vil brukeren vises som Aktiv. Dette er på bakgrunn av at fakturagrunnlaget regnes ut i fra aktive brukere i måneden. I tillegg er det enkelt å se hvem som har tatt i bruk løsningen. 

Brukernavn benyttes for å hente nødvendig informasjon om brukeren i LDAP/HTTP katalogen.

Mobilnummer og/eller App-ID er det siste som er registrert for brukeren i LDAP/HTTP katalogen.

Endringsdato vil være den siste dato det har skjedd endring av status eller brukeren ble blokkert eller avblokkert.Superuser

Når brukerstedet opprettes hos Buypass registreres en stk Superuser. Superuser har tilgang til alle funksjoner i Code Manager - og Superuser er i første omgang den eneste som har tilgang til Buypass Code Manager, og bør registrere minst en Superuser til. 


Useradmin

Rollen gis til administratorer som skal administrere brukere, hjelpe til med feilsøking og dele ut avblokkeringskode hvis brukere har blokkert sin PIN-kode. Denne rollen har tilgang til både hendelseslogg og auditeringslog for å få et fullstendig bilde av en brukeres situasjon. 


Helpdesk

Rollen er behjelpelig for større brukersteder som har første og andrelinje support der førstelinjen vil kunne se i hendelsesloggen og guide brukerne ut av mindre problemer. De vil ikke ha mulighet å endre noen informasjon for brukerne i Manager og har bare tilgang til hendelsesloggen.