Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.Column
width62%

1. Søk og oversikt

Alle betalingsoppdrag (med unntak av oppdrag som krever manuell behandling) havner i listen med "Fordringer". Her kan man både søke og sortere søkeresultatene slik man ønsker.

Søket kan bestå av en eller flere av følgende kriterier:

 • Status - Alle / Ubetalt / Annullert / Betalt / Behandlet
 • KID / OrderID – Oppdragets unike KID-nummer eller ordreID
 • Mottaker – Hvem som skal betale oppdraget.
 • Beskrivelse – Hva oppdraget gjelder
 • Dato - enten:
  • Forfall – Når oppdraget forfaller.
  • Betalt - Når oppdraget er betalt. Endrer status automatisk til Betalt siden det kun er disse som er relevante her

Søkeresultatet består av følgende variabler, som kan sorteres ved å trykke på overskriften til de ulike kolonnene:

 • OrderID– Oppdragets unike ordre-ID
 • Forfall – Når oppdraget forfaller
 • Status – Hvilken status oppdraget har
 • Beskrivelse – Hva oppdraget gjelder
 • Mottaker – Hvem som skal betale oppdraget
 • Beløp – Betalingskrav som skal betales. 
 • Innbetalt - Innbetalt beløp, minus gebyr
 • Opprettet på - Fakturadato
 • Betalt - betalingsdato. Blank = ikke betalt


2. Detaljvisning

For å se detaljer for et aktuelt oppdrag kan man klikke på linje man er interessert i, deretter vil man få opp oversikt som vil variere avhengig av hvilken status oppdraget har.

2.1 Status: Betalt

På bildet over er det vist et oppdrag som er betalt med eksakt beløp, man kan gjøre følgende med denne type fordringer:

 • Endringslogg - dersom det har skjedd noen endringer i forhold til fordringer, vil disse være listet her.
 • Vis alle transaksjoner - man vil få listet opp alle transaksjoner som er knyttet til et betalingsoppdrag. Les mer om betalingsflyt her.
 • Refunder - i noen tilfeller vil det være behov for refundering. Maksimum Kun det innbetalte beløpet for refundering kan ikke overstige selve beløpet for en varelinje og man kan bare tilbakebetale kan refunderes tilbake til personen som har faktisk innbetalt beløpet.
 • Tilbake - tilbake til listen med fordringer.

2.2 Status: Refundert

I noen tilfeller kan det hende at man refunderer hele betalingsoppdraget, etter en slik operasjon har fordringene Når betalingsoppdraget er refundert, til fordringen vise status "Refundert".

2.3 Status: Annullert

Betalingsoppdrag kan også kanselleres, i disse tilfeller får betalingsoppdrag status "Annullert".

2.4 Status: Ubetalt

Et betalingsoppdrag som har status ubetalt er den som avventer innbetaling.

I tilfeller hvor man skal behandle slike betalingsoppdrag, kan man gjøre følgende:

 • Rabatt - man kan gi rabatt per varelinje, som kan ikke overstige det totale beløpet.Annuller varelinje - ved å trykke på det røde krysset Image Removed kan man annullere hele varelinjen.
 • Annuller krav - man annullerer hele betalingsoppdraget, og fordringer endrer status fra "Ubetalt" til "Annullert".

3. Tilbakebetal

I detaljvisningen kan man velge å tilbakebetale innbetalt beløp ved å trykke på knappen "Tilbakebetal".

 Dersom beløpet er innbetalt fra en bankkonto vil bankkontonummer være utfylt automatisk uten mulighet for å endre det.

Dersom beløpet er innbetalt med VISA eller MasterCard (online betaling), må man oppgi bankkontonummer som pengene skal tilbakebetales til.Column
width2%


Column
width26%


Div
classright-navigation

Innhold  

Page Tree
root@home
startDepth3
Column
width10%


Section


Column
width62%

 


Column
width2%


Column
width26%
 


Column
width10%