5.1 Fordringer


1. Søk og oversikt

Alle betalingsoppdrag (med unntak av oppdrag som krever manuell behandling) havner i listen med "Fordringer". Her kan man både søke og sortere søkeresultatene slik man ønsker.

Søket kan bestå av en eller flere av følgende kriterier:

 • Status - Alle / Ubetalt / Annullert / Betalt / Behandlet
 • KID / OrderID – Oppdragets unike KID-nummer eller ordreID
 • Mottaker – Hvem som skal betale oppdraget.
 • Beskrivelse – Hva oppdraget gjelder
 • Dato - enten:
  • Forfall – Når oppdraget forfaller.
  • Betalt - Når oppdraget er betalt. Endrer status automatisk til Betalt siden det kun er disse som er relevante her

Søkeresultatet består av følgende variabler, som kan sorteres ved å trykke på overskriften til de ulike kolonnene:

 • OrderID– Oppdragets unike ordre-ID
 • Forfall – Når oppdraget forfaller
 • Status – Hvilken status oppdraget har
 • Beskrivelse – Hva oppdraget gjelder
 • Mottaker – Hvem som skal betale oppdraget
 • Beløp – Betalingskrav som skal betales. 
 • Innbetalt - Innbetalt beløp, minus gebyr
 • Opprettet på - Fakturadato
 • Betalt - betalingsdato. Blank = ikke betalt


2. Detaljvisning

For å se detaljer for et aktuelt oppdrag kan man klikke på linje man er interessert i, deretter vil man få opp oversikt som vil variere avhengig av hvilken status oppdraget har.

2.1 Status: Betalt

På bildet over er det vist et oppdrag som er betalt med eksakt beløp, man kan gjøre følgende med denne type fordringer:

 • Endringslogg - dersom det har skjedd noen endringer i forhold til fordringer, vil disse være listet her.
 • Vis alle transaksjoner - man vil få listet opp alle transaksjoner som er knyttet til et betalingsoppdrag. Les mer om betalingsflyt her.
 • Refunder - i noen tilfeller vil det være behov for refundering. Kun det innbetalte beløpet kan refunderes tilbake til personen som har faktisk innbetalt beløpet.
 • Tilbake - tilbake til listen med fordringer.

2.2 Status: Refundert

Når betalingsoppdraget er refundert, til fordringen vise status "Refundert".

2.3 Status: Annullert

Betalingsoppdrag kan også kanselleres, i disse tilfeller får betalingsoppdrag status "Annullert".

2.4 Status: Ubetalt

Et betalingsoppdrag som har status ubetalt er den som avventer innbetaling.

I tilfeller hvor man skal behandle slike betalingsoppdrag, kan man gjøre følgende:

 • Rabatt - man kan gi rabatt per varelinje, som kan ikke overstige det totale beløpet.
 • Annuller krav - man annullerer hele betalingsoppdraget, og fordringer endrer status fra "Ubetalt" til "Annullert".

3. Tilbakebetal

I detaljvisningen kan man velge å tilbakebetale innbetalt beløp ved å trykke på knappen "Tilbakebetal".

Dersom beløpet er innbetalt fra en bankkonto vil bankkontonummer være utfylt automatisk uten mulighet for å endre det.

Dersom beløpet er innbetalt med VISA eller MasterCard (online betaling), må man oppgi bankkontonummer som pengene skal tilbakebetales til.


Innhold