Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.Column
width62%

Fra bank benyttes når man skal overføre penger fra en bankkonto til en av klubbens e-pengekonti i Buypass Payment Manager.

Først velger man e-pengekonto som man skal overføre penger til.

Image RemovedImage Added


Når man har valgt e-pengekonto får man generert detaljene som må stå på en giro med KID innbetaling til den valgte e-pengekontoen.

KID nummeret vil alltid være likt Buypasskontonummeret til den valgte e-pengekontoen.Column
width2%


Column
width26%


Div
classright-navigation

Innhold  

Page Tree
root@home
startDepth3

Include Page
INCLIB:_right_navigation_style
INCLIB:_right_navigation_styleColumn
width10%


Section


Column
width62%

Include Page
INCLIB:_bottom_bar
INCLIB:_bottom_bar


Column
width2%


Column
width26%
 


Column
width10%Include Page
INCLIB:_navigation_buttons_style
INCLIB:_navigation_buttons_style
Include Page
INCLIB:doc_center_style
INCLIB:doc_center_style
 
Include Page
INCLIB:_template_style
INCLIB:_template_style