Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
 Column
width62%

Overføring mellom konti benyttes for å flytte penger fra en e-pengekonto til en annen e-pengekonto.

Man velger "fra konto" og "til konto" og setter beløpet som skal overføres. Standardmeldingen som blir lagret på transaksjonen kan endres dersom man ønsker det. Når man trykker "Overfør" så overføres pengene.

Image RemovedImage Added

Ved fullført overføring vises kvitteringsmeldingen.

Image RemovedImage Added


Column
width2%


Column
width26%


Div
classright-navigation

Innhold  

Page Tree
root@home
startDepth3

Include Page
INCLIB:_right_navigation_style
INCLIB:_right_navigation_styleColumn
width10%


Section


Column
width62%

Include Page
INCLIB:_bottom_bar
INCLIB:_bottom_bar


Column
width2%


Column
width26%
 


Column
width10%Include Page
INCLIB:_navigation_buttons_style
INCLIB:_navigation_buttons_style
Include Page
INCLIB:doc_center_style
INCLIB:doc_center_style
 
Include Page
INCLIB:_template_style
INCLIB:_template_style