Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.Column
width62%

Faktura

 

Betalinger gjort med faktura via betalers bank, nettbank, brevgiro og lignende.

Gebyret består av en fast kostnad pr faktura.

Eksakte betalinger

 1. Når fakturaen betales, blir beløpet først overført til en bankkonto som eies av Buypass.
 2. Derfra blir pengene direkte overført til brukerstedets Buypass-konto «Innbetalinger».
 3. Dersom alt er i orden med betalingen, fordelet beløpet automatisk mellom oppgjørskontiene som hører til de ulike varelinjene i betalingsoppdraget.
 4. Fra oppgjørskontiene trekkes et gebyr på tilsammen 14 kr.
 5. Pengene kan deretter overføres til brukerstedets egne bankkonto, og betalingsoppdraget endrer status til "Betalt".For mye eller for lite innbetalt (manuell behandling)

 1. Dersom innbetalt beløp ikke stemmer med det som stod i betalingsoppdraget, blir pengene stående på brukerstedets Buypass-konto «Innbetalinger», og oppdraget får status «Manuell behandling».
 2. Manuell behandling betyr at oppdraget må behandles manuelt av brukerstedet, på en av følgende måter:
  • Hele / deler av beløpet kan refunderes til betaler.
  • Dersom beløpet er større enn kravet, fordeles det automatisk på betalingsoppdragets varelinjer og "Restbeløp" får en verdi som må overføres til en konto før betalingsoppdraget kan godkjennes.
  • Dersom beløpet er mindre enn kravet, kan man gi rabatt på varelinje(r).
 3. Når alle endringer man ønsker å gjøre er gjort slik at innbetalt beløp stemmer med betalingsoppdraget, må man godkjenne.
 4. Pengene flyttes da ut av "Innbetalinger" og inn på ulike oppgjørskonti / destinasjonskonti, avgifter trekkes, og betalingsoppdraget får status "Betalt" (Statusen avhenger av hvilke endringer man har gjort på oppdraget. Les mer om statuser.)Column
width2%


Column
width26%


Div
classright-navigation

Innhold  


Page Tree
root@home
startDepth3
Column
width10%


Section


Column
width62%

 


Column
width2%


Column
width26%
 


Column
width10%