4.3 Oppgjørskonti


Siden med oppgjørskonti viser alle oppgjørskonti (Buypasskonti) for brukerstedet. Listen vil inneholde alle de konti som klubben selv har opprettet. I tillegg vil det alltid være en Buypasskonto som heter "Innbetalinger". Denne kontoen er opprettet automatisk ved registrering av brukerstedet. Se nærmere beskrivelse av "Innbetalinger" kontoen på siden "Faktura".

Liste over oppgjørskonti

Listen viser brukerstedets e-pengekonti med følgende informasjon:

 • Kontonavn - Navnet på e-pengekonto
 • Bankkonto - Bankkontonummer som skal benyttes ved tømming av penger fra e-pengekonto til ordinær bankkonto
 • Status - Aktiv (i bruk) eller Inaktiv (ikke i bruk)
 • Saldo - Saldo på e-pengekonto
 • Oppgjørsgrense - Hvor mye som skal stå på oppgjørskonto etter at det ble tømt til bankkonto.
 • Overføring til bank - Hvor ofte skal innestående beløp tømmes til bankkonto.


Rediger oppgjørskonto

Ved å trykke på "+" i listen vises felter med opplysninger om oppgjørskonti som kan redigeres. Vær oppmerksom på at kun brukere med rollen "Administrator" kan opprette eller endre oppgjørskonti. Les mer om typiske arbeidsoppgaver i avsnittet Brukere.

 • Kontonavn - Feltet skal inneholde tekst som er beskrivende nok, slik at andre som har rettigheter til brukerstedet er i stand til å forstå målet med oppgjørskonto.
 • Bankkonto - Bankkontonummer må være registrert på brukerstedet, dette blir automatisk kontrollert mot bankenes KAR-register ved registrering. I nedtrekkslisten kan man velge tidligere registrerte/kontollerte bankkonti eller registrere en ny ved å velge "Legg til ny".
 • Oppgjørsgrense - Hvor mye som skal stå på oppgjørskonto etter at det ble overført til bankkonto.
 • Overføring til bank - Hvor ofte skal innestående beløp overføres til bankkonto.

OBS! Dersom du har gjort endringer, husk å lagre!

Kontoen Innbetalinger kan ikke redigeres.


Ny konto

Ved å trykke på knappen "Ny konto" kan man opprette en ny e-pengekonto. Her må man fylle ut kontonavn og bankkontonummer og deretter trykke på "Lagre".

 • Kontonavn - Feltet skal inneholde tekst som er beskrivende nok, slik at andre som har rettigheter til brukerstedet er i stand til å forstå målet med oppgjørskonto.
 • Bankkonto - Fra nedtrekkslisten er det mulig å velge en allerede kontrollert bankkonto. Dersom man velger å legge til en ny bankkonto, vil denne blir kontrollert mot bankenes KAR-register som beskrevet over. Den nye oppgjørskontoen vil få standard innstillinger for oppgjørsgrense og overføringfrekvens til bank. Disse kan endres ved å trykke på "+", som beskrevet i avsnittet "Rediger oppgjørskonto".
 • Overføring til bank:
  • Daglig = tømmes hver dag. Penger overføres til bank første bankdag
  • Ukentlig = tømmes hver mandag
  • Månedlig = tømmes den 1. i hver måned. Penger overføres til bank første bankdag

NB! Beløp under 100,00 blir ikke overført til bankkonto.

Innhold  

Unable to render {include} The included page could not be found.

Unable to render {include} The included page could not be found.

 

Unable to render {include} The included page could not be found.
Unable to render {include} The included page could not be found.
 
Unable to render {include} The included page could not be found.