Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 


Column
width62%

Her vil du finne svar på de mest stilte spørsmålene om Buypass Payment Manager; registrering og bruk. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på hverken her eller andre steder i dokumentasjonen, ta kontakt med Kundeservice. 


Panel
borderColor#d7e0ea
bgColor#d7e0ea
titleColor#ffffff
borderWidth1
titleBGColor#d7e0ea
borderStylesolid

Include Page
INCLIB:_blue_box_style
INCLIB:_blue_box_style

Div
classblue-box-header

Registrering


Div
classblue-box-bread

Hvordan blir jeg brukersted? 

For å bli brukersted, må du søke via Buypass Merchant Registration.

Hvordan signerer jeg brukerstedsavtalen?

Som en del av søknadsprosessen for å bli brukersted, må du også signere brukerstedsavtalen. Denne blir sendt som vedlegg i mail. Pr. idag må du skrive ut avtalen , og signere den på papir før du sender den inn. Du kan velge om du vil scanne avtalen og sende den elektronisk, eller om du vil sende den pr. post. OBS! Husk å legge ved kopi av legitimasjon til den som har signert, ellers vil ikke søknaden bli godkjent.

 Panel
borderColor#d7e0ea
bgColor#d7e0ea
titleColor#ffffff
borderWidth1
titleBGColor#d7e0ea
borderStylesolid

Include Page
INCLIB:_blue_box_style
INCLIB:_blue_box_style

Div
classblue-box-header

Sette opp / endre opplysninger i BPM


Div
classblue-box-bread

Hvordan endrer jeg roller til brukere?

Dersom du er den som søker / har søkt om å bli brukersted, får du administratorrettigheter automatisk. Det er kun administratorer som kan gi andre brukere roller og rettigheter. Dersom du ikke har administratorrettigheter og mener at du skal ha det må du ta kontakt med den personen som er administrator for virksomheten din. Denne personen finner du i listen over "Brukere": Brukere

Hvordan endrer jeg bankkontonummer?

Du endrer bankkontonummeret som oppgjørskontoen er knyttet til ved å følge stegene under "Administrer oppgjørskonti" her: Oppgjørskonti. Vær oppmerksom på at hver gang du registrerer ett nytt bankkontonummer må vi godkjenne dette manuelt, og det kan derfor ta en liten stund før oppgjørskontoen blir aktiv med det nye bankkontonummeretDet blir kontrollert der og da mot bankenes sentrale register om din virksomhet er registrert som eier av bankkontoen.

 

 


Panel
borderColor#d7e0ea
bgColor#d7e0ea
titleColor#ffffff
borderWidth1
titleBGColor#d7e0ea
borderStylesolid

Include Page
INCLIB:_blue_box_style
INCLIB:_blue_box_style

Div
classblue-box-header

Innbetalinger


Div
classblue-box-bread

Innbetalt beløp stemmer ikke med betalingskrav - hva gjør jeg? 

Når innbetalt beløp ikke stemmer med betalingskravet må det behandles manuelt. Hva du kan gjøre med kravet avhenger av om det er for mye eller for lite innbetalt. Les mer om dette her:

Betalingsflyt - Faktura
Neste >>


Column
width2%


Column
width26%


Div
classright-navigation

Innhold  

Page Tree
root@parent
startDepth2

Include Page
INCLIB:_right_navigation_style
INCLIB:_right_navigation_styleColumn
width10%

 


Section


Column
width62%

Include Page
INCLIB:_bottom_bar
INCLIB:_bottom_bar


Column
width2%


Column
width26%
 


Column
width10%Include Page
INCLIB:_navigation_buttons_style
INCLIB:_navigation_buttons_style
Include Page
INCLIB:doc_center_style
INCLIB:doc_center_style
 
Include Page
INCLIB:_template_style
INCLIB:_template_style