8 FAQ

 

Her vil du finne svar på de mest stilte spørsmålene om Buypass Payment Manager; registrering og bruk. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på hverken her eller andre steder i dokumentasjonen, ta kontakt med Kundeservice. 


Unable to render {include} The included page could not be found.

Registrering

Hvordan blir jeg brukersted? 

For å bli brukersted, må du søke via Buypass Merchant Registration.

Hvordan signerer jeg brukerstedsavtalen?

Som en del av søknadsprosessen for å bli brukersted, må du også signere brukerstedsavtalen. Denne blir sendt som vedlegg i mail. Pr. idag må du skrive ut avtalen og signere den på papir før du sender den inn. Du kan velge om du vil scanne avtalen og sende den elektronisk, eller om du vil sende den pr. post. OBS! Husk å legge ved kopi av legitimasjon til den som har signert, ellers vil ikke søknaden bli godkjent.

 

Unable to render {include} The included page could not be found.

Sette opp / endre opplysninger i BPM

Hvordan endrer jeg roller til brukere?

Dersom du er den som søker / har søkt om å bli brukersted, får du administratorrettigheter automatisk. Det er kun administratorer som kan gi andre brukere roller og rettigheter. Dersom du ikke har administratorrettigheter og mener at du skal ha det må du ta kontakt med den personen som er administrator for virksomheten din. Denne personen finner du i listen over "Brukere": Brukere

Hvordan endrer jeg bankkontonummer?

Du endrer bankkontonummeret som oppgjørskontoen er knyttet til ved å følge stegene under "Administrer oppgjørskonti" her: Oppgjørskonti. Det blir kontrollert der og da mot bankenes sentrale register om din virksomhet er registrert som eier av bankkontoen.

 

 

Unable to render {include} The included page could not be found.

Innbetalinger

Innbetalt beløp stemmer ikke med betalingskrav - hva gjør jeg? 

Når innbetalt beløp ikke stemmer med betalingskravet må det behandles manuelt. Hva du kan gjøre med kravet avhenger av om det er for mye eller for lite innbetalt. Les mer om dette her:

Betalingsflyt - FakturaNeste >>

Innhold  

Unable to render {include} The included page could not be found.

 


Unable to render {include} The included page could not be found.

 

Unable to render {include} The included page could not be found.
Unable to render {include} The included page could not be found.
 
Unable to render {include} The included page could not be found.