Viktig å vite om revokering av TLS-sertifikater

Vær oppmerksom på at det kan oppstå situasjoner der Buypass som sertifikatutsteder må revokere (sperre) ditt sertifikat i løpet av kort tid. Fristen for å revokere er definert i regelverket som vi er underlagt, og vil være 24 timer eller 5 dager etter at situasjonen oppstod, avhengig av situasjonens alvorlighetsgrad. En slik situasjon kan oppstå som følge av endringer i regelverket eller sikkerhetshendelser. Eksempler på sistnevnte kan være kompromittering av nøkler eller algoritmer. I slike tilfeller vil Buypass kontakte deg umiddelbart og du må selv iverksette bestilling av nytt sertifikat. Det er viktig at du rekker å motta og ta i bruk nytt sertifikat innen revokering, for å unngå at tjenester går ned.