Buypass Access SolutionBuypass Access Solution inngår i Buypass Bedriftsløsning. Det er en løsning for effektiv og sikker tilgang til virksomhetens interne og eksterne tjenester som krever elektronisk ID for identifisering, signering og kryptering. Løsningen inkluderer eget administrasjonsgrensesnitt  for lokal utstedelse av smartkort med elektronisk ID på ulike sikkerhetsnivå, og kan inkludere fysisk adgangskontroll i samme kort.


Løsningen støtter bruk av bedriftens egne sertifikater for tilgang til nettverk og andre lokale tjenester, samt Buypass kvalifiserte sertifikater som blant annet brukes for meldingsutveksling og tilgang til en rekke offentlige tjenester – i ett og samme kort.


Buypass Access Solution består av følgende komponenter:  

  • Buypass Access Manager - Local Registration Authority (LRA). Et  administrasjons-system for utstedelse og administrasjon av både lokale sertifikater fra lokal Microsoft CA og kvalifiserte sertifikater (PKI nivå4) fra Buypass CA
  • Buypass Smartkort - kort med chip som kan inneholde begge typer sertifikater i tillegg til fysiske egenskaper som magnetstripe og RFID
  • Buypass Access Enterprice - klientprogramvare for installasjon på den enkeltes PC eller på terminalserver. Programvaren sørger for kommunikasjon med programmer som skal ha tilgang til å benytte sertifikatene på smartkortetSiste nytt


(lightbulb) 01.10.2020: Ny BAM-versjon klar for utsending - se releasenotat for BAM v 3.8.1

  • ID@Work - ny mobil ID 
  • LDAP/LDAPS - støttes i ny BAM-versjon
  • eIDAS - EU-forordning nå klar for Norge med eID nivåene (LoA) Lav, Betydelig og Høyt
  • Registrering og oppdatering av brukerinformasjon - en-og-en person eller mange via nytt batch-grensesnittGjeldende versjoner

 

BAM-klient .net-versjon

Versjon: 3.7.6 - eksisterende versjon hos alle BAS-Brukersteder

Versjon 3.8.1 - ny versjon tilgjengelig pr 01.10.2020 les mer under Releaser

Innhold