Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 Column
width62%

VISA / Mastercard

Betaling med VISA / MasterCard (online betaling) er betalinger direkte fra brukerstedets digitale tjeneste (web / mobil).

Gebyret for online betaling består av en fast kostnad pr betalingstransaksjon + en provisjon/prosentsats av betalingsoppdragets totalbeløp. 


  1. Når kravet betales med VISA/Mastercard, blir beløpet først overført til en bankkonto som eies av Buypass.
  2. Derfra blir pengene direkte overført til brukerstedets Buypass-konto «Innbetalinger»,
  3. ..hvorfra beløpet automatisk blir fordelt mellom oppgjørskontiene som hører til de ulike varelinjene i betalingsoppdraget.
  4. Fra oppgjørskontiene trekkes et gebyr, og hvor stort gebyret er avhenger av transaksjonstype.
  5. Pengene kan deretter overføres til brukerstedets egne bankkonto, og betalingsoppdraget endrer status til "Betalt". Du kan selv velge hvor ofte oppgjørskontoen skal tømmes mot bank.
 


 Column
width2%


Column
width26%


Div
classright-navigation

Innhold  

Page Tree
root@home
startDepth3
Include Page
INCLIB:_right_navigation_styleINCLIB:_right_navigation_style
Column
width10%


Section


 

Column
width62%

Include Page
INCLIB:_bottom_barINCLIB:_bottom_bar


Column
width2%


Column
width26%
 


Column
width10%
Include PageINCLIB:_navigation_buttons_styleINCLIB:_navigation_buttons_style Include PageINCLIB:doc_center_styleINCLIB:doc_center_style  Include PageINCLIB:_template_styleINCLIB:_template_style