5.4.1 Betalingsflyt - Visa/Mastercard


VISA / Mastercard

Betaling med VISA / MasterCard (online betaling) er betalinger direkte fra brukerstedets digitale tjeneste (web / mobil).

Gebyret for online betaling består av en fast kostnad pr betalingstransaksjon + en provisjon/prosentsats av betalingsoppdragets totalbeløp.


  1. Når kravet betales med VISA/Mastercard, blir beløpet først overført til en bankkonto som eies av Buypass.
  2. Derfra blir pengene direkte overført til brukerstedets Buypass-konto «Innbetalinger»,
  3. ..hvorfra beløpet automatisk blir fordelt mellom oppgjørskontiene som hører til de ulike varelinjene i betalingsoppdraget.
  4. Fra oppgjørskontiene trekkes et gebyr, og hvor stort gebyret er avhenger av transaksjonstype.
  5. Pengene kan deretter overføres til brukerstedets egne bankkonto, og betalingsoppdraget endrer status til "Betalt". Du kan selv velge hvor ofte oppgjørskontoen skal tømmes mot bank.Innhold